15.05.2014Детелина Николова на среща с министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева


Кметът на Добрич Детелина Николова и членове на Управителния съвет на Националното сдружение на общините ще се срещнат днес с министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева. В срещата ще участват и представители на ръководството на Министерството на регионалното развитие. B рамките на дискусията ще се обсъди прилагане на методологиите за: определяне на индикативен бюджет по градове; приоритизиране на обекти на културното наследство от национално и световно значение и приоритизиране на обекти от общинската образователна инфраструктура.