06.03.2014Кметът Детелина Николова е делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините


Кметът на Добрич Детелина Николова и председателят на Общинския съвет Ангел Табаков участват днес в Общото събрание на Националното сдружение на общините, което се провежда в София. Събранието ще бъде открито от кмета на Пазарджик и председател на Управителния съвет на Сдружението Тодор Попов. Делегатите на Общото събрание ще разгледат отчет за дейността на Управителния съвет през 2013 и стратегически план на НСОРБ за периода 2014-2020 г. Ще бъде представена програмата за дейността на Сдружението за тази година, ще се обсъдят резултати от изпълнението на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ и бъдещи дейности за разширяване капацитета на общините. В рамките на събранието ще се проведе и дискусионен форум „Общински проекти през програмен период 2014 – 2020“ с участието на вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова и на министрите на околната среда, на регионалното развитие, на земеделието и храните и на труда и социалната политика.