30.01.2014Кметът на Добрич заседава в Комитета на регионите


Кметът на Добрич Детелина Николова участва днес и утре в 105 – та Пленарна сесия на Комитета на регионите, която се провежда в Брюксел. Сесията ще започне с изказване на Председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. В рамките на първия ден ще бъдат приети становища, свързани с европейските фондове за дългосрочни инвестиции и насоки на Общността за държавната помощ за спасяване и преструктуриране на дружества в затруднено положение. Ще бъдат докладвани теми за новата стратегия на ЕС за горите и сектора на горското стопанство, европейската прокуратура, европейското висше образование в световен план, както и за единен европейски пазар на електронните съобщителни услуги.  На 31 януари делегатите на пленарната сесия ще обсъдят и приемат становища за рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката, както и относно предложение за регламент за изменение на Регламент за превози на отпадъци. Заседанието ще приключи с избор на нови членове на Комитета на регионите