29.10.2015 ПП ГЕРБ подаде жалбите заради множеството сгрешени и поправени в последствие изборни протоколи, което е грубо нарушение на изборния процес


 

Членове на различни секционни избирателни комисии, съобщават, че в изборната нощ, при предаването на протоколите от СИК на ОИК след проверката на протоколите от ОИК поради множеството грешки в тях на място в ОИК са извършвани поправки, допълнения и задрасквания в протоколите на СИК.


Към жалбата да приложени списък със секции със сгрешени протоколи-21 от общо 129 секции, публикувани на сайта на ОИК.


Най-фрапиращите нарушения са от секция номер 6, в която 125 гласа подадени за общинските съветници на ГЕРБ са записани на Съюз на патриотични сили „Защита”


При сравнение на предоставеното копие от този Протокол от застъпника на ПП „ГЕРБ” с обявения Протокол на уеб-страницата на ОИК става ясно, че в Протокола има допълнителни, последващи, след съставянето му поправки. 


В протокола първоначално е записано, че за ПП „ГЕРБ” са подадени 0 бюлетини, а в същото време в раздела за преференции са посочени 89 бюлетини без преференции, а 36 бюлетини са разпределени между кандидатите, като общият брой на бюлетините с преференции и без е 125, точно колкото е посочен за действителните гласове на „Съюз на патриотични сили „Защита”. 


При сравнение с обявения Протокол на тази СИК от уеб-сайта на ОИК, става ясно обаче, че посочените 125 действителни гласа, впоследствие са задраскани и за действителни гласа получени от тази партия е посочено 0 действителни гласа, а под №4 за ПП „ГЕРБ” числото  нула е поправено на 125 като до поправката има 3 подписа. 


Друг скандален случай е в секция 116, където първоначално е записано, че кандидатът за кмет Йордан Йорданов е получил 0 гласа на първи тур, след което цифрата е задраскана и е написана цифрата 27.


При сравнение на всички 128 Протокола на различните секционни комисии, обявени на уеб-сайта на ОИК, е видно, че само в 42 от Протоколите няма поправки, а всички останали са с нанесени поправки, като единственото неясно в случая на кои политически партии са разменени резултатите и дали отразените резултати в тези 42 протокола са верни.


След като ОИК е предала жалбите за решение на Административния съд-Добрич, съдат е взел решение да образува две дела, за да разгледа фактите.