“И ако има нещо оригинално в изгледа на тоя град, то е странната илюзия на мираж, която неизбежно иде през летните дни:облян от слънце, разноцветният град е открит и уединено блещи сред безкрайната пустиня на полето.”
Йордан Йовков

Независимо от това дали сме родени или израснали сред златните добруджански полета, или сме дошли тук, за да дарим на Добруджа силата и енергията си, ние сме влюбени в родния край, в рода и земята си.

Градим уверено своето бъдеще, като помним и почитаме корените си. Знаем, че дължим на бащите си, на нашите учители, на прадедите си това, което сме. То е завещаното ни наследство, което уважаваме и пазим.

За нас, Добрич е наша съдба, дар от Бога и извор на европейско самочувствие. Той е домът, който ни събира и ни врича да бъдем добруджанци, да бъдем българи.

Гордея се, че съм Кмет на този исконно български град, обичам неговите хора, те са моята опора, молитва и надежда.

Само този, който измине пътя до Добрич, ще усети, какво означава да те сгрее природата и човешката топлина.  

Очакваме Ви!

Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич 

 

Кратка историческа справка

Заключена от долното течение на Дунав и Черно Море, в триъгълника между Балчик, Силистра и Дунавското устие, Добруджа е земята, на която през VII в. за пръв път са стъпили конниците на Аспарух и са основали българската държава. Степните простори плавно преминават в слабохълмиста равнина, подчинена на човешкия труд – зиме под дебелите снежни покривки кълновете на пшеницата жадуват лято, а лете маранята придава мистичен облик на белите жътварки, чиито песни огласят полето и морските вълни. И тук в сърцето на Златна Добруджа се намира град Добрич. Той съществува като селище от ранното средновековие. На територията на града са открити археологически останки от времето на античността. Тук е намерено най–старото златно съкровище в света, датиращо от VI-то хилядолетие преди Христа. Градът е известен като Хаджи–Оглу Пазарджик. През 1882 година по настояване на неговите жители пред Народното събрание е преименуван Добрич на името на болярина Добротица, който през средата на 14–тото столетие става деспот на независимото добруджанско княжество. На тези територии са съществували най–големите за България в края на 19 век едри и крупни земеделски стопанства, известни като добруджанските чифлици. Интересен исторически факт е отглеждането на камили в чифлика на Холевич. Камилите освен за земеделска дейност, са били безспорна тирустическа атракция за туристи. Предприемчивият земеделски стопанин организирал специални екскурзии, за да могат чужденци и българи да видят пустинните животни. За стария Добрич днес напомнят грижливо съхранените красиви сгради. Повече от 250 са декоративно–пластичните и исторически паметници на културата, между които с особена монументалност се открояват паметника на хан Аспарух, на деспот Добротица и на класика на българската литература – Йордан Йовков.

 

Община град Добрич

Добрич е културен, икономически и административен център на Добруджа - житницата на България. Районът се намира в североизточна България, на изток граничи с Черно море, а на север с Румъния. Това благоприятства развитието на трансгранично сътрудничество. Градът се отличава с относително чиста околна среда – незамърсени води, въздух и почви, добре развита и поддържана зелена система. Географското положение, близостта до големите черноморски курорти, развитото селско стопанство, търговска база и добри транспортни връзки, са сред ключовите му предимства. С наличната си активна квалифицирана работна ръка, конкурентни цени на индустриални площи и добре развит сектор на услугите, Добрич е в състояние да допринесе за успеха на всеки бизнес. Градът е център на област, обединяваща в себе си общините Добрич, Добричка, Каварна, Балчик, Генерал Тошево, Тервел, Шабла и Крушари. Община град Добрич е с особен статут и територия, която се покрива от землището на единственото населено място – град Добрич. Нейните граници обхващат 109 497 дка.

Културата

Град Добрич разполага с добре развита мрежа от образователни и културни институти. Културният календар е изпъстрен с атрактивни прояви-театрални постановки, концерти, международни музикални фестивали, балетни конкурси, изложби. Разнообразните музейни експозиции представят многовековната  история на града, възникнал като римско селище. Историята на България започва от тук. През 7 век Хан Аспарух основава по тези земи българската държава. Миналото на Добрич придава на града уникален дух, който е едновременно спокоен и енергичен, традиционен и прогресивен, старинен и младежки. Тези характеристики могат лесно да се почувстват в начина на живот в Добрич, който е безспорно една пъстра плетеница от минало, сегашно и бъдеще. Освен непрекъснатата богата гама от културни изяви Общината съумя да съхрани традициите и ежегодно провежда различни фестивали като: Международен музикален младежки фестивал “Надежди, таланти, майстори”, Международен музикален фестивал “Фолклор без граници”,  Европейски младежки поп-рок конкурс “Сарандев”, Селекционен фестивал “Светът в музика”, Международен фестивал на детски хорове “Маестро Захари Медникаров”, Международен пленер “Хартията”. По време на фестивалите Добрич се превръща в столица на младостта и красотата.

Роли, постановки, декори, блестящи от светлина рампи – това е Добричкия театър. Носещ, името на недостижимия Йордан Йовков, той е вечното дихание на суетната полудялост на времето. Театърът е създаден през 1928 година от Атанас Попов. Закрит е през 1938 г. и е възстановен от Атанас Попов през 1940 година под името Общински народен театър. С историята на театъра е свързан животът на достойни майстори на сценичното изкуство. От добричкия театър започват своя творчески път големи български имена като Катя Паскалева, Климент Денчев, Жоржета Чакърова, Марияна Аламанчева.

В град Добрич са запазени всички културни институти и професионални състави. Добричките деца, творци, хорови състави и изпълнители са носители на редица международни награди и национални отличия. С изключително присъствие   на  българската и международна сцена се откроява Детския хор на Добрич с диригент светоизвестния маестро Захари Медникаров. Пулсът на културата е динамичен и се чувства в традиционните над 1200 прояви от международен, национален и общоградски характер. Със завидно самучувствие на фестивален град, Добрич се гордее със своите таланти, посланици на българската култура у нас и в чужбина.

25 септември
Празник на град Добрич

На този ден Добрич чества своя ден на възраждане, на паметта и силата.
На 25 септевмри 1940 година Южна Добруджа е върната в пределите на България. На своя празник добруджанци се прекланят пред подвига на хилядите знайни и незнайни воини, извоювали свободата.

Другите за нас

Първата българска община, получила флага на честта на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа за популяризиране на европейското единство

 • Община – новатор за 2004 – отличие на Фондацията за реформа в местното самоуправление
 • Община, внедрила ефективни онлайн услуги в обслужването на гражданите – отличие на Института по публична администрация, под патронажа на Министъра на държавната администрация
 • Община, готова за бизнес–отличие на Международната асоциация на градските управи
 • Община с най–добра интернет страница – международно отличие на   състезание за най-добри сайтове на градове, области и региони – EuroCrest’ 2005
 • “Община с най–прозрачна администрация» - Призът е присъден от Фондацията за прозрачни регламенти за високата степен на прозрачност в дейността на Община Добрич – 2010 г.
 • “Община – приятел на детето» – Наградата е връчена от УНИЦЕФ за постоянните усилия и действия за правата на децата на местно ниво  - 2010 г.
 • “Община – Реформатор - Наградата е присъдена от Националното сдружение на общините в република България за трайния принос на Община Добрич в развитието на местното самоуправление. "Община реформатор" е поредната награда за Община Добрич и е заслужено признание за усилията на екипа и общинска администрация в утвърждаване на ефективно работещ модел за административно обслужване и иновативни практики с видим резултат – 2010 г.
 • "Община – Пионер в сферата на Географска информационна система" - Община Добрич е първата българска община с разработена Географска информационна система за подземни подводи и съоръженията към тях  – 2011 г.
 • "Добрич – град МОДЕЛ в областта на енергийната ефективност" – Призът е присъден от Европейската комисия по проект МОДЕЛ, насочен към повишаване на енергийната ефективност на общините  – 2010 г.
 • “Община Добрич е отличена за цялостен принос в осъществяването на проект “Силни духом, силни физически” на областния съюз на инвалидите - Областният съюз на инвалидите отличи Община Добрич с грамота за цялостен принос при реализирането на проект “Силни духом, силни физически”, финансиран  по общинската програма за подкрепа на граждански инициативи в полза на местната общност.
 • “Етикет за иновации и добро управление – 2011 г.” - Присъден от Съвета на Европа  за прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Птичи поглед – Благословена земя и сърдечни хора

Единствено в Добруджа ще усетите магията на безкрая и топлината на хората. В този благодатен край се ражда всеки пети хляб на трапезата на българина. За добруджанеца житото е свещенодействие. То е опора в делника, вяра и молитва, символ на живота.

Отраслова структура и икономика – Златна Добруджа

Специфичните дадености на региона са предпоставка за развитие на селското стопанство като един от приоритетните отрасли в икономиката на областта. В Добрич се произвежда висококачествена продукция, която се преработва на място и е конкурентноспособна както на вътрешния, така и на външния пазар. Обработваемата земеделска земя в землището на общината е 7700 ха. Основни селскостопански култури са пшеница, царевица, слънчоглед. Структуроопределящ отрасъл в общината е хранително–вкусовата промишленост. Солиден е делът в национален мащаб в производството на млечни произведения, хляб  и  сладкарски  изделия, олио  и  маргарин, вина  и  спиртни  напитки. Градът е домакин на най-голямото селскостопанско изложение в страната "Селското стопанство и всичко за него". Значителен дял от икономиката на града заема леката промишленост с производство на мъжка и дамска конфекция, мебели, платове, кожи, жакардови изделия. Добрич е сред първите в страната в  производство на акумулатори; машини и съоръжения за млекопреработване, полуремаркета и контейнери; селскостопански  машини; радиатори  и  филтри  за  леки  и  тежкотоварни  автомобили; пластмасови  изделия.

Природни забележителности

Подаръците на природата ще откриете в Градския парк “Свети Георги” и в Центъра за защита на природата и животните. Тук с пищност и разнообразие Ви срещат различни видове растителност и животни. Дали в красивите цветя и дървета или в непосредствения контакт с елени и екзотични птици, ще Ви завладее уникалното съчетание на флора и фауна. Паркът на Добрич е една от най–старите градини в България и е паметник на градинско–парковото изкуство. Грижливо подредените цветни алеи, детски площадки, спортни съоръжения, интересни растителни видове и  места за отдих го определят като едно от най–привлекателните  места за почивка, разходки и срещи с природата. Природният портрет на Добрич е допълнен от уникалното съчетание на флора и фауна в Центъра за защита на природата и животните. На площ от 16 хектара могат да се видят над 120 вида животни, сред които и семейство Коне на Пржевалски – единствени представители на Балканите. Тук сред непокътната природа в максимална близост до естествената им среда се отглеждат елени, сърни, лами, муфлони, мечки, кози, фазани, бизони, водни и екзотични птици. В зоопарка се акцентира върху репродукцията и реинтродукцията на редки и застрашени от изчезване видове животни.
За да прибавите детайли и да бъдете близо до добруджанската природа, просто я посетете. Вижте я и тя ще Ви накара да се завръщате тук, а ние Ви очакваме!

Художествена галерия

Художествена галерия в Добрич е най–голямата в България. Сградата е уникален архитектурен паметник на културата, включен в списъка на 100–те национални исторически обекта. Тя е строена в периода между 1933 - 1935 г. и е интересна като пример на европейско влияние - нейните архитекти са италиански и румънски възпитаници. Сградата е наситена с различни пластове историческа памет: Съдебна палата до 1940г., Полиция със запазени до днес затворнически килии, сграда на Окръжния комитет на Комунистическата партия до 1981 и художествена галерия от 1981/82. Галерията притежава над 3000 произведения-живопис, графика, декоративно-пластични изкуства, скулптура и творби от ръчно–лята хартия. В прохладата на мраморните зали, посетителят се среща с шедьоври на изобразителното изкуство от Златния фонд на България. В постоянната експозиция са изложени творби на световно известните български художници–Иван Мърквичка, Златю Бояджиев, Владимир Димитров – Майстора, Дечко Узунов, Стоян Венев и др. Художествената галерия е и средище на модерното изкуство в България. Притежава уникална сбирка от творби на български и чуждестранни художници от ръчно- лята хартия. Интерес представлява колекцията чуждестранна графика, в която са включени произведения на известни графици като Ролф Ешер /Германия/, Миодраг Джурич - Дадо /Франция/, Албин Бруновски /Словакия/, Душан Калай /Словакия/, Сато Набуо /Япония/, Атсуо Сакацуме /Япония/ и др.

3 Важни причини да посетите Добрич

За да разберете защо Хан Аспарух е решил тук да бъде България...
За да усетите гордостта и красотата на добруджанеца...
За да изминете пътя на Слънцето...


1. След като преплували Дунав, конниците на Хан Аспарух спрели да отдъхнат до едно възвишение. Пред очите им се разкрила приказна гледка – безкрайна равнина, на изток блестяло Черно море, а над тях се извила дъгата. Ханът погледнал своите воини, душата преляла от неземната красота и той коленичил. Докоснал земята, пръстта се пропукала, напъпило цвете. Тогава той благословил земята с мъжката клетва “Тук завинаги да бъде България”. И така до днес, тук в сърцето на великата равнина, от онзи свещен ден на година първа от летоброенето на България ще откриете Добруджа.


2. Духът на Добруджанеца ще почувствате в Архитектурно–етнографския музей на открито “Стария Добрич”-средище на художествени занаяти. В Стария град от майсторските ръце дървото оживява, иконите говорят, старите къщи стоплят сърцата. Традицията се предава от баща на син и днес можете да влезете в малките работилнички, да погледате сръчните майстори, да побъбрите с тях за тайните на занаята и да си купите изработения пред вас красив предмет за спомен. Ценителите на изкуството ще се прехласнат пред ръчно изработените дантели, традиционни медни и керамични съдове, сувенири от дърво. Тук ще получите добруджански букет от сърдечност, гордост и щедра човечност.3. Пътят на слънцето започва от Добруджа. Замята разтваря своите цветове и Ви посреща необятност и величествено спокойствие. Погледът се втурва, преминава през натежалите пшенични класове и стига до необузданата морска шир. Оживяват безсмъртните Йовкови образи на гордата Боряна и красивата Албена. Слънцето Ви гали, равнината Ви обгръща, морето Ви прегръща със синя целувка. Изминете ли пътя на слънцето – ще усетите, какво означава да Ви сгрее природата и човешката топлина.