Детелина Кирилова Николова

 

Дата на раждане: 12. 12. 1956 г.
Място на раждане: с. Брест, Плевенска област
Семейно положение: Омъжена, с един син и двама внуци

Образование и квалификация

1970   -  1974 г. – Математическа гимназия в град Ловеч
1974 - 1979 г. – ВИНС, Варна – Магистър „Икономика на промишлеността”, втора специалност„Преподавател по икономически дисциплини”
1986 - 1988 г. специализация "Управление на териториалните единици" - ВИНС, Варна
1992 – 1994 г. – следдипломна квалификация „Маркетинг и мениджмънт” – УНСС – София

Професионална кариера

1981 – Управител на Универсален магазин град Добрич
1981 – 1985 г. – Работи в СП „Деспред” Добрич  
1985 – 1991 г.- Главен специалист „Жалби, сигнали, молби и предложения на гражданите" в Общински народен съвет, гр. Добрич
1991 г. - началник отдел "Държавни и общински имоти" – Община град Добрич
1992 г.   началник отдел "Борба със спекулата" – Община град Добрич
1992 - 1995 г. - Организатор "Маркетинг и услуги" в ТД "Далекосъобщения", гр. Добрич

1999 г. – Курс по обучение на лектори към Инициатива местно самоуправление като правоспособен преподавател на семинарен модул „Гражданско участие и взаимодействие“

2002 г. – Придобити преподавателски умения, опит и компетентност по обучителен модул „Обслужване на гражданите“, организиран от Фондацията за реформа в местното самоуправление

1995 - 2003 г. – Секретар на Община град Добрич
2003 – 2007 г.– Избрана за кмет на Община град Добрич

2004 г.  Придобита квалификация в САЩ и Дания по управление за развитие на местното самоуправление

2006 г. –Придобита квалификация на тема „Отговорни общински съвети = ефективно общинско управление“ – Португалия и Естония

2007 – 2011 г. – Преизбрана за втори мандат за кмет на Община град Добрич

2009 г. – Специализация по „Европейски стандарти за разделно събиране на отпадъци, рециклиране на сметища“ – Германия и Холандия

2010 г. – Специализация в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор на Черноморските общини -  Норвегия, Дания


2011 – 2015 г -  Преизбрана за трети мандат за кмет на Община град Добрич

2015 г. назначена за Областен управител на област Добрич

 

Опит в областта на местното самоуправление

 

1995 - 2003 г.

Секретар на Община град Добрич

Председател на Местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Член на Обществения Съвет за превенция и борба с наркоманиите; Председател на УС на Сдружението с нестопанска цел "Ред и сигурност"

Зам. Председател и член на УС на Националната Асоциация на секретарите на Общини в Република България

Редактор на информационен бюлетин "Секретар"

Преподавател на семинарни модули "Обслужване на гражданите" - "Гражданско участие и взаимодействие" и "Организационни и управленски умения”

 

2003 – 2015г.

Кмет на Община град Добрич

Почетен член на Националната Асоциация на секретарите на общини в Република България

Почетен член на сдружение "Ред и сигурност"

Зам.-председател на Държавно-обществена консултативна комисия по обредни дейности

Член на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район за планиране

Член на Съвета по децентрализация на държавното управление към МС на Република България

Член на комитета за наблюдение на оперативна програма "Административен капацитет";

Член на комитета за наблюдение по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”

Член на УС на Фонда за енергийна ефективност към Министерството на икономиката и енергетиката

Председател и член на УС на Общинска мрежа за енергийна ефективност "ЕкоЕнергия"

Член на УС на Националното сдружение на Общините в Република България

Наблюдател в Комитета на местните и регионални власти и Комитета на регионите в ЕС

Зам. член на Бюрото на Комитета на регионите и Член на Комитета на регионите в ЕС

Председател на УС на СНЦ "Управление на отпадъците - регион Добрич"

Съпредседател на СНЦ "Изграждане в град Добрич на паметник на Ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г."

Председател на СНЦ "Изграждане на паметник на Св. Киприян"

Член на Националния комитет за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея (2014-2018 г.);


Учредител на Организационния комитет и съорганизатор за провеждане на Международна научна конференция на тема "Първата световна война и България през 1916 г."

Като Областен управител на област Добрич е:

Член на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство 2014-2020 г.;

Член на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“;

Член на Комитета за наблюдение по програма „INTERREG V-A Румъния-България“.

 

 

Награди и отличия

 

2001 г. - Благодарствен адрес от Американската агенция за международно развитие и Фондацията за реформа в местното самоуправление за проявен професионализъм и преподавателски принос в обучението на общински служители от 32 български общини по Програма "Подобряване обслужването на гражданите"

2005 г. - Златен медал на Българския червен кръст за дългогодишна, активна, червенокръстка дейност

2006 г. - Почетна златна значка на Българския футболен съюз за личен принос в развитието на българския футбол

2006 г. - Отличие за принос в развитието на спортната дейност на Националната асоциация на сляпо глухите

2006 г. – Награда на Националното сдружение на Общините за значим принос в създаването и укрепването на НСОРБ

2006 г. - Сребърен плакет - 25 години „Солидарност" връчен от Полския профсъюз „Солидарност"

2006 г. - Орден „Во имя человечности" връчен от Международен благотворителен фонд „Всемирной человечности"

2006 г. – Грамота за постигнати високи резултати в съвместната дейност със Синдиката на българските учители и личен принос за развитието и усъвършенстването на социалното партньорство – Синдикат на българските учители   

2008 г. -  Награда "Петър Велики" за изключителни заслуги и огромен личен принос за укрепването на дружбата и сътрудничеството между Русия и България, връчен от Националния комитет за Обществени награди, гр. Москва, Русия

2008 г. - Почетен Диплом „Посланик на хуманната кауза на Българския червен кръст” – БЧК  

2008 г. – Златен орден на руското обществено движение „Добрите хора на света” за изграждането на първия в България паметник на Ф. Достоевски

2009 г. – Почетен плакет на Мотоклуб „Рицарите 69 – България”

2009 г. – Плакет на Националната асоциация на сляпо глухите за изключителни заслуги за интегрирането на хората със сляпо- глухота

2010 г. – Почетен плакет на Народното събрание на Република България по повод „130 години Учредително народно събрание”

2010 г. – Плакет на Ротари клуб Добрич с благодарност за службата в името на обществото

2010 г. – Плакет за принос в развитието на спорта на Национална спортна академия „Икономика и енергетика”    

2011 г. Почетен плакет и благодарствен адрес от Колоездачен клуб „Добрич – 1905”  

2011 г. – Медал за особени заслуги  на Националната асоциация на сляпо – глухите в България за изключителен принос за делото на сляпо – глухите в национален мащаб

2011 г. – Грамота от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в знак на признателност за добра съвместна и военнопатриотична дейност  

2014 г. – Почетен знак и диплом от организационния комитет на Националния Бардфест в Ловеч.

2014 г. - Почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

2015 г. - Благодарствен почетен плакет по повод 25 години на Синдиката на българските учители

2015 г. - Кристално огърлие от Съюза на българските музикални и танцови дейци за изключителен принос в развитието на българската музикална култура

2015 г. - Почетен плакет от Националното сдружение на общините с признание и благодарност за приноса при отстояване на общинската кауза през мандат 2011 - 2015 г.

2015 г. - Приз "Природа за бъдещите поколения" в конкурса "Кмет на годината"

2016 г. - Юбилеен медал "70 години от победата над хитлерофашизма" от Съюза на ветераните в област Добрич в знак на признателност за подкрепата на местната власт за осъществяване дейността на организацията 
 
2016 г. - Плакет от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за принос в съвместната екипна работа по осъществяване на надзорната техническа и метрологична дейност и в знак на благодарност за добро сътрудничество между институциите
 
2016 г. - Почетен плакет и грамота като дългогодишен член на Управителния съвет на НСОРБ с над 10 години стаж в ръководния орган
 
Инициативи:

Ежегодно по инициатива на Областния управител Детелина Николова се почита паметта на жертвите на влака София-Кардам;

В подкрепа на ОД на МВР Областният управител Детелина Николова организира и проведе среща за превенция на телефонните измами с участие на кметовете на осемте добруджански общини, представители на пенсионерски клубове и организации, на големите търговски вериги и служители на ОД на МВР;

С оглед усложнената международна обстановка, по инициатива на Областния управител Детелина Николова е проведена и широко отразена среща-дискусия с евродепутата Емил Радев на тема „Адекватни действия на област Добрич в изпълнение на европейските директиви за борба с тероризма“;

По инициатива на Областния управител Детелина Николова, със съдействието на началника на Военна академия, членове на Съюза на ветераните от войните в България, на Съюза на офицерите и сержантите от запаса, както и членовете на дружество „Военноинвалид“ – Добрич, имаха възможност да видят филма на Военна кино студия при Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, по сценарий на полк. проф. д.в.н. Димитър Недялков за летеца – герой кап. Димитър Списаревски;

Със съдействие на Регионален исторически музей, по инициатива на Областния управител Детелина Николова в Областна администрация се събраха и изпратиха книги за българските деца в САЩ

През 2016 г. с активното участие на Детелина Николова се провежда организацията за честването на 100 г. от Първата световна война и Добричката епопея, като кулминация на тържествата бе откриването на паметник на ген. Иван Колев в Добрич;

С активната подкрепа на Областния управител от Добрич стартира национална инициатива на Държавна агенция за закрила на детето;

Областният управител Детелина Николова активно подкрепя и подпомага организацията и провеждането на редица национални инициативи – отбелязване на Европейския ден на морето, активно участие в кампанията „Да изчистим България за един ден“, Европейски ден без загинали на пътя.