Уважаеми съграждани

Гордея се, че, като кмет на Добрич от 2003 година, мога да застана с открито лице пред вас - моите съграждани, и да поискам да бъдем заедно и през следващите години, за да изградим до край започнатото. Нашият град заслужава да продължи пътя на успеха:  постигнатото да бъде запазено и да гарантираме, че то няма да бъде разпиляно и изгубено. През всички тези години за мен най-важни бяха хората на Добрич. Благодарна съм им за това, че ми даваха доверието си,  подкрепяха ме и гласуваха за по-доброто бъдеще на града ни, заради което трябва да продължим заедно напред.

През изминалите 12 години ни помагаше убедеността, че вървим в правилната посока, за да реализираме проектите си и да превърнем Добрич в по-добро място за живеене. Резултатите от упоритата ни работа, на целия екип на общинска администрация, на общинския съвет, са видими. С привлечените чрез оперативните програми средства от европейските фондове, бюджетът на общината за инвестиции се утрои и в условията на икономическа криза ние постигнахме значителни резултати. Те са видими за всички и не могат да бъдат отречени. Градът ни осезаемо се промени. Ние осигурихме стабилна основа за развитието на Добрич и искаме да продължим да работим за нашия град – за нас, за нашите родители и нашите деца. Имаме знанията, опита и можем да реализираме всички свои идеи за доброто бъдеще на Добрич. Затова заставам отново пред вас – моите съграждани, за да поискам доверието ви. Защото мога да гарантирам, заедно с всички, които ме подкрепят, че ще продължа да бъда каквато ме познават - открита, достъпна, честна с хората на Добрич. Мога да го гарантирам с годините, през които работих като кмет на града, за да продължим започнатото заедно.

Детелина Николова

ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ДОБРИЧ – ЗАЛОГ ЗА СИГУРНО БЪДЕЩЕ

 

Макар и в условията на финансова и икономическа криза през мандат 2011  – 2015 Община град Добрич запази своята финансова стабилност. Дългосрочният кредитен рейтинг bgAa2 доказва стабилна перспектива и много нисък кредитен риск. Краткосрочният рейтинг bgP-1 дава оценка за много добра способност на Общината за своевременно изплащане на краткосрочни задължения.

Всички решения, свързани с бюджета, са взети с участието на жителите на град Добрич.

 

Графика бюджет 2012 - 2015

 

2012 г. – 44 743 033

2013 г. – 43 506 658

2014 г. – 45 533 864

2015 г. – 49 475 600

 

ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ДОБРИЧ – ПРИОРИТЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

 

Една от основните и най-важни дейности в програмата за мандат 2011-2015 г. е развитието на пътната инфраструктура, като един от значимите елементи, определящи транспортната достъпност до всяка точка на обитаване и работа, както и за безопасността на движението. В инфраструктурата са вложени над 70 милиона лева.

За първи път на едни от най-натоварените кръстовища на територията на града са  изградени и функционират кръстовища с кръгово движение. Пластика на бяла лястовица, известна като символ на Добруджа, е монтирана на кръговото кръстовище до стоматологията. И в бъдеще тя ще е символ на надеждата ни за повече толерантност и уважение между хората.

През настоящия мандат Община град Добрич успя да внедри съвременно енергоефективно улично LED осветление със средства от фонд „Козлодуй“ и допълнителен собствен ресурс.

РЕГИОНАЛНОТО ДЕПО В СЕЛО СТОЖЕР – НАЙ-МАЩАБНИЯТ ПРОЕКТ НА ДОБРИЧ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

Беше завършено и започна да функционира регионалното депо за отпадъци до с. Стожер. То е изградено със средства от Оперативна програма „Околна среда” и е със срок на експлоатация 30 години. От 2012 г. Община град Добрич е единствената община в страната, която оползотворява биоразградимите отпадъци по пилотен проект на стойност 185 000 лева. 

ГРАДСКИ ПАРК „СВЕТИ ГЕОРГИ“ – ОАЗИС ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ДОБРИЧ

Разположен на площ от 700декара и предоставяйки множество места за отдих, спорт и разходка, той е любимо място на жителите и гостите на града. Обновената паркова площ е 226 декара и включва езерото, изградена ледена пързалка, птиче езеро, наблюдателница, беседки, полуостров с места за отдих, водна растителност. Ремонтирани са мостчетата над езерото и серпентината с многостъпална водна каскада, разкриваща невероятна панорама към парка, 26 067 м2 алеи за пешеходци и велосипедисти. Засадени са над 2000 рози и 360 дървета. Мемориалният комплекс „Хан Аспарух” е с ново художествено осветление. Новоизграденият скейт-парк е единствен по рода и размерите си за България. Работата по проекта продължава. С нови 5 милиона лева ще бъдат изградени още паркови алеи, градина „Романтика“, арт площад, спортни съоръжения, алея за екстремно колоездене. 

С ГРИЖА И ВНИМАНИЕ КЪМ ДЕЦАТА НА ДОБРИЧ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Едновременно с реализирането на проекта за градския парк, общината не пропусна да зарадва и децата в кварталите. За четирите години на мандата на територията на града са изградени нови и ремонтирани 37 детски площадки. Вложените средства са над 200 000 лева. 

ЕВРОФОНДОВЕТЕ – КЛЮЧ ЗА УСПЕХА НА ДОБРИЧ

Община град Добрич подготви, договори и реализира 24 проекта с европейско финансиране в размер на над 82 млн. лева като над 70 млн.лева са безвъзмездна финансова помощ. Добрич е с много добра репутация при усвояване на европейски средства и готовност за бъдещи проекти. 

КУЛТУРАТА – ПОСЛАНИК НА ДОБРИЧ У НАС И ПО СВЕТА 

Обогатихме културната инфраструктура.

Два нови лапидариума представят по различен и атрактивен начин древното наследство на Добруджа.

Реализирахме нови културни  проекти. 

·      Лятна културна програма „Музика в парка“

·      Литературни салони в  лапидариума

·      Исторически реконструкции, съвместно с НД „Традиция“ – РК Добрич, по повод честване на годишнини.

·      Съвременен препис на „История славянобългарска”, посветен на 290 години от рождението на Отец Паисий, 250 години от написването на Историята и 170 години от създаването на нейния добруджански препис – инициатива на НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“.

·      Етнофестивал „В света на Йовковите герои”, Фестивал на талантите, флашмобове, зумба маратони и концерти, хепънинги, демонстрации по Канго джъмпс, Пътуващо кино, Лятно кино с БНТ и Нощ на литературата.

 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ДОБРИЧ – МОСТ КЪМ РАВНОПОСТАВЕНОСТ И НОРМАЛЕН ЖИВОТ

 

През последните четири години Община Добрич създаде и осигури 17 социални услуги за лица със специфични потребности. С тях са разкрити 220 работни места. Бяха изградени четири Центъра за настаняване от семеен тип на обща стойност 3 559 907,06 лева. Това осигури нов вид индивидуализирана грижа за 56 деца и младежи с тежки умствени и физически увреждания и в дългосрочен план ще подпомага повишаване качеството на техния живот.

Вече функционира „Общностен център за деца и семейства“, финансиран с 1 199 086 лв. от Световната банка по Проект за социално включване. Изградената инфраструктура осигури възможност за разкриване на 5 интегрирани услуги, които се ползват от 800 деца и семейства в частност ромско население в неравностойно положение

Увеличен е капацитетът на Дневния център за деца и младежи с увреждания от 58  на 70 места.

276 хора с увреждания и самотни възрастни хора бяха подкрепени в семейна среда от 87 домашни помощници и социални асистенти по проект „За достоен живот“. 

 

ОСИГУРИХМЕ УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Успяхме да създадем образователно-възпитателни заведения със собствен облик, адаптивни и стратегически ориентирани. За периода 2011 – 2015 г. средствата за основен ремонт на общинските целодневни детски градини и закупуване на учебни помагала възлизат на 500 000 лв. През последните четири години за ремонтни дейности в училищата са изразходвани 1 434 721 лева.  

СПОРТЪТ – ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И ЗАБАВЛЕНИЯ

През периода на мандата Община град Добрич осигури общо 3 млн. лева за спорт и спортни дейности. Добрич завоюва призови места в различни дисциплини и доказа своето спортно майсторство. Спортистите на града спечелиха заслужени медали във волейбола, хандбала, шахмата, вдигане на тежести, бокс, колоездене, плуване и др.      

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДОБРИЧ СЪС ЗАСЛУЖЕНИ ПРИЗОВЕ И НАГРАДИ

 

1.      Втори „Златен ключ“ по програма „Достъп до информация“

2.      Устойчиво І място в конкурса на Фондация за прозрачни регламенти за „Най-прозрачна общинска администрация” и присъждане трайно за общината на статуетката – символ на отличието

3.      През 2011, 2013 и 2015 г. Община град Добрич бе неизменно удостоявана с Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, който е с двегодишен срок на валидност.

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗАЛАГА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ

 

Община Добрич има готовност с работни проекти на стойност85 млн. лв. в интегрирания план за градско възстановяване и развитие в трите зони за въздействие: 

- зона с публични функции – същинския градски център,

- зона с преобладаващ социален характер - кварталите „Балик“, „Изгрев“, „Строител“, „Иглика“, „Русия“ 2 и „Дружба“,

- зона с потенциал за икономическо развитие – част от кварталите „Иглика“, „Запад“ – границата на урбанизираната територия по жп линията и ул. „Калиакра“, северната тангента на града, ул. „Поп Богомил”, северната граница на индустриалната зона.

Готов е и проектът за интегрирания градски транспорт, както и за реконструкция на ВиК системата. Разработени са проектите за седем училища и за четири детски градини, за които сме предвидили основен ремонт, обзавеждане, внедряване на мерки за енергийна ефективност и облагородяване на дворните пространства. Предвидена е реконструкция на всички елементи на градската среда в трите зони за въздействие. Ще бъдат ремонтирани 45 километра улична мрежа и изградени около 40 зони за обществен отдих и междублокови пространства, детски и спортни площадки, зони за паркиране, тротоари, велоалеи, улично осветление.

В интегрирания план за градско възстановяване и развитие се предвижда и реновиране на мемориалния комплекс „Военно гробище”. Готови са и работните проекти за нов парк до паметника на деспот Добротица, именуван „Св. Димитър”.

 

В края на мандата, заедно с моя екип, заставаме пред вас с готови проекти за новия програмен  период. Те ще променят визията на град Добрич, особено в неговите квартали. Зная, че те са важни за всички наши съграждани. И имам убедеността, че можем да ги изпълним успешно. Така не само ще направим града ни още по-модерен и привлекателен, но и трайно ще намалим безработицата.Уверена съм, че с ваша подкрепа можем да утвърдим Добрич като град, който осигурява високо качество на живот, безопасна и уютна жизнена среда, възможности за интеграция на гражданите в неравностойно положение, както и притегателен център за посетители и инвеститори. Да направим Добрич още по-добро място за живеене, където нашите деца да пожелаят да се върнат и останат.